Ik wil helpen als donateur

Steun onze vrijwilligers in hun dag en nacht echte aandacht voor medemensen in moeilijke of kwetsbare situaties. Uw eenmalige gift of donateurschap helpt de kwaliteit van het werk te garanderen en de opleiding te verstevigen. Ieder mens kan 24 uur per dag, het hele jaar door, terecht bij Sensoor. Met dank aan de ruim 900 vrijwilligers die anoniem luisteren naar verdriet en blijdschap, problemen en angsten. Jaarlijks worden er ruim 250.000 gesprekken gevoerd via de telefoon, chat en e-mail.

Help dit werk voortzetten
Via de website WhyDonate kunt u direct een bedrag doneren. Met uw mobiele telefoon kunt u ook via Whydonate doneren, download hier de app. Wilt u ons structureel steunen? Dit kan op IBAN: NL 71 INGB 0000 9387 69 ten name van Stichting Sensoor te Amersfoort.

Wilt u liever eerst meer informatie? Hier leest u meer over de organisatie Sensoor. Het jaarverslag kunt u hier inzien. Of mail uw vragen naar info@sensoor.nl. U kunt ons ook bellen tijdens kantooruren op (0346) 59 00 98.

Sensoor heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kan doneren aan Sensoor plaatsvinden onder gunstige voorwaarden. Giften zijn onder bepaalde voorwaarden bijvoorbeeld aftrekbaar van de belasting. Lees meer over doneren op de informatiepagina van de belastingdienst

ANBI
 


Liever aan de slag als Sensoorvrijwilliger? Kijk dan hier voor meer informatie

Wilt u overleggen over meer mogelijkheden omtrent schenkingen en nalatenschappen, neem dan aub contact op met ons kantoornummer: 0346-590098. 

In de huid kruipen van een Sensoorvrijwilliger? Hier kunt u een fictief gesprek voeren.