Hoe staat het met de échte aandacht?

Blog

Zomaar wat krantenkoppen die ik deze week las:

“Levend ben je nooit voltooid”
“Geef je kind echte aandacht in plaats van cadeau’s”
“Voltooid leven moeilijk te bepalen”
“Ik kan het niet alleen - maar eenzaamheid blijft een gevoelig punt”
“Mensen kijken vaker naar hun mobiel dan naar hun partner”

Zou het met de donkere dagen voor het einde van het jaar te maken hebben? Of is het zo slecht gesteld met hoe we met elkaar omgaan dat het belang van zingeving en échte aandacht door schrijvers van de daken wordt geschreeuwd? Of is er meer behoefte aan contact en dingen delen met elkaar dan vroeger? Of lijkt dat maar zo?

Hoe het ook zij, ik denk dat ieder voor zich op zijn of haar manier bezig is met zingeving. Veel of weinig, bewust dan wel niet bewust, er over piekeren, er naar zoeken, er van genieten, het weten en het niet weten. Waarom zou ik er ook nog eens over moeten schrijven?

Omdat ik directeur ben van Sensoor en ik graag van de daken schreeuw dat wij er altijd, dus 24 uur per dag, zijn. Voor iedereen die wil praten over wat hem of haar bezig houdt, zorgen baart of tot twijfel brengt als het gaat over existentiële vragen. Er zijn vele worstelingen in het leven waar je geen antwoorden of oplossingen bij kunt toveren. Dan gaat het alleen om delen, om je kwetsbaar opstellen en je gevoelens heel eerlijk laten zien. Hoe goed is het dan dat een ander, volledig anoniem persoon je in je waarde laat, niets van je hoeft en je niet wil veranderen. Iemand die er gewoon is en een eindje met je oploopt op je levenspad. Al is het maar alleen voor de duur van een gesprek.

Ik vind het zo waardevol dat dát er is in deze maatschappij. Wij zijn als het ware het sociale bindmiddel in de maatschappij voor iedereen die een luisterend oor zoekt en dat niet zelf kan aanboren. Bijvoorbeeld door de aard van de vraag, het tijdstip waarop het zich manifesteert of domweg omdat je even niemand in je omgeving hebt bij je terecht kunt met je zingevingsvragen. Die naaste is dan één van de 900 vrijwilligers van Sensoor. Alle vrijwilligers zijn goed getraind om oordeelloos te luisteren, weerklank te bieden, mee te denken, niet om iets op te lossen. Zodat je je gehoord voelt. Dat geeft betekenis aan je leven. Daar gaan we voor.

Misschien helpen de krantenkoppen wel mee meer besef te creëren voor het belang van échte aandacht. Het besef van hoe belangrijk het is échte aandacht voor de medemens te hebben en hoe mooi dat is om te geven én te krijgen. En is dit niet aanwezig in je omgeving, dan kun je dag en nacht met je verhaal terecht bij Sensoor, via 0900-0767 (5 ct./min.) of een lokaal nummer. Zonder schaamte. Zonder oordeel.

Amersfoort. Willemieke Ottevanger, directeur stichting Sensoor.