Over Sensoor

In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. Sensoor is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. Met dank aan ruim 1200 vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen door deskundige beroepskrachten.


Visie

Sensoor streeft naar een samenleving waarin écht luisteren naar elkaar, met aandacht en zonder oordeel, vanzelfsprekend is.


Missie

Door er dag en nacht te zijn met een luisterend oor in een gelijkwaardig gesprek, worden mensen in staat gesteld om zorgen, pijn en verdriet het hoofd te bieden.

Onze mensen

Sensoor heeft zo’n 1200 luisterhelden. Deze vrijwilligers worden door beroepskrachten opgeleid tot deskundige gesprekspartners. De beroepskrachten hebben allen een sociaal- agogische of een sociaal- wetenschappelijke opleiding gevolgd. Om vrijwilliger te worden is geen specifieke vooropleiding of opleidingsniveau vereist. Vooraf is er wel een kennismakingsgesprek waarin samen gekeken wordt naar de levensstijl, levenshouding, motivatie en of het werk bij iemand past.

Nieuwe vrijwilligers volgen eerst een basistraining van meerdere dagdelen. Daarna volgt een mentorperiode waarin de nieuwe vrijwilliger samen met een al ervaren vrijwilliger de eerste ervaringen opdoet. Op de 27 Sensoorlocaties in heel Nederland draaien vrijwilligers telefoon- en chatdiensten of behandelen e-mails. In 2017 voerden zij ruim 285.000 gesprekken per telefoon, chat en e-mail. Ieder jaar is er een aanvullend trainingsaanbod voor alle vrijwilligers om de gespreksvoering verder te ontwikkelen en te verfrissen.

Raad van Toezicht en bestuur

De Raad van Toezicht van Stichting Sensoor:

Voorzitter: Mevr. Elly Koning

Penningmeester: Dhr. Hans Burgstra

Overige leden Raad van Toezicht
Dhr. Dick de Bruijn, Vice voorzitter, portefeuilles innovatie en organisatieontwikkeling
Mevr. Laurenske Sierkstra, portefeuille maatschappelijke hulpverlening 
Mevr. Janneke Sparreboom – van der Spoel, portefeuille WMO en overheidszaken

Directeur-bestuurder: Mevr. Monique van Bijsterveld

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt een vergoeding van 100 euro per maand per persoon.
De directeur wordt beloond volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening, schaal 13.

Onze diensten

Sensoor dag en nacht: 24 uur per dag, het hele jaar door, echte aandacht per telefoon.
Sensoor chat: alle dagen van de week van 10:00 tot 22:00 uur bereikbaar.
Sensoor e-mail:
via een beveiligd e-mailsysteem.

Jaarlijks worden er ruim 280.000 gesprekken gevoerd via de telefoondienst en 25.000 gesprekken via de chat en e-maildienst. 

Sensoor wordt gebeld door veel verschillende mensen, waarbij een grote verscheidenheid aan onderwerpen aan bod komt. Bekijk hier een overzicht van veelbesproken onderwerpen.

De top drie gespreksonderwerpen bij Sensoor telefoon zijn:
1. Eenzaamheid
2. Depressie en daaraan gerelateerde problemen zoals slapeloosheid, spanning, angst etc.
3. Relatieproblemen

Van de chat en e-maildienst maken vooral jonge mensen gebruik. De top vier hiervan is:
1. Relatieproblemen
2. Omgaan met dood, somberheid, identiteit
3. Eetstoornissen 
4. Automutilatie

Sensoor in het sociaal domein

Het anoniem luisterend oor, aangeboden door vrijwilligers, valt onder informele zorg. Daarmee is Sensoor een voorportaal naar en een vangnet rond professionele zorg. Wat is de meerwaarde van Sensoor naast GGZ-instellingen, gezondheidscentra en huisartsenposten? Wat maakt Sensoor uniek t.o.v. andere (anonieme) telefonische en online hulpdiensten?

1. Het gesprek van mens tot mens. De vrijwilliger is geen specialist, geen ervaringsdeskundige, staat niet boven maar naast de ander.  
2. Ondersteuning van mensen die daar behoefte aan hebben. Men kan vanuit eigen huis, vanaf een zelfgekozen plaats, contact zoeken met Sensoor.  
3. Ontlasting van het formele - en informele zorgsysteem.
4. Preventieve werking en het stimuleren van zelfredzaamheid. Uit onderzoek van het Verwey Jonker instituut (2013) blijkt dat Sensoor voor een groot aantal bellers een unieke functie vervult; bijna de helft maakt naast Sensoor géén gebruik van andere (dure) hulpverlening in de 1e - of 2e lijns zorg. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat veel bellers door Sensoor gestimuleerd worden zelf initiatieven te nemen om problemen op te lossen.
5. De unieke combinatie van hulp op afstand (anoniem) en nabijheid (échte aandacht). 
6. 24/7 bereikbaarheid. Sensoor kan daarmee als achterwacht fungeren van instellingen buiten hun openingstijden.
7. Bevordering van participatie aan de samenleving door mensen mogelijkheden te bieden om zinvol vrijwilligerswerk te doen en zichzelf te ontwikkelen.

Zie ook de uitgave Sensoor in de keten.

De kwaliteit van ons werk

Verschillende onderzoeken onderbouwen het werk van Sensoor, het belang van anoniem échte aandacht. Het pdf Verwey-Jonker onderzoek 'De betekenis van aandacht (63 KB) ' en het onderzoek van Cephir: 'Echte aandacht voor eenzaamheid'  zijn hier te downloaden. Sensoor is opgenomen in de databank van effectieve sociale interventies van Movisie.

Voor alle diensten of dienstonderdelen waar certificatie voor mogelijk is, zijn deze verkregen. Sensoor heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat een gift belastingaftrekbaar is. Een aantal Sensoorvestigingen zijn een door Calibris erkend leerbedrijf. De basistraining van vrijwilligers voldoet aan de certificatie-eisen van Stichting Permanente Educatie Nederland. Sensoor is aangesloten bij IFOTES, een internationaal samenwerkingsverband van telefonische hulpdiensten wereldwijd.

De interventie Sensoor is in december 2014 door een onafhankelijk panel beoordeeld als Goed Beschreven. Sterke punten die beoordelaars noemen zijn onder andere de laagdrempeligheid van de interventie, de inzet van vrijwilligers om een bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van burgers en de beschikbaarheid van ruime ervaringsgegevens met de aanpak. Daarnaast wordt gewaardeerd dat de beller als mens wordt gezien en niet als cliënt.

Sensoor heeft samen met 113Online de Meer Dan Handen Award Publieksprijs 2015 gewonnen. Voor Sensoor is de publieksprijs een prachtige erkenning voor het werk dat de vrijwilligers 24/7 anoniem en ongezien doen.

  ANBI      IFOTES
SPEN logo  Gevelbord erkend leerbedrijf Calibris

De financiering van Sensoor

Sensoor wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast ontvangt Sensoor giften van fondsen, kerken en particulieren.

VWS


Aandacht voor échte aandacht

Echte aandacht is een schaars goed. Sensoor staat voor echte aandacht: dag en nacht tijd met een luisterend oor waarin het verhaal van de ander centraal staat. Sensoor wil niet alleen echte aandacht bieden, maar ook mensen laten nadenken over het belang van echte aandacht. Hen inspireren om meer echte aandacht te geven.

De volgende projecten geven hier vorm aan:

Algemeen:
Luistertest: op www.luistereniseenbelevenis.nl ervaren mensen dat 'luisteren' meer is dan een verhaal aanhoren. Deze luistertest richt zich op het werven van vrijwilligers.
Op Pinterest verzamelt Sensoor inspirerende verhalen en beelden over echte aandacht.

Voor het werkveld Zorg en Welzijn:
Lezingenserie 'De aandachtsmaatschappij': Experts verkennen vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken de begrippen maatschappij en aandacht op hun betekenis en samenhang.
Sensoor e-learning: op www.gesprekskunst.nl kunnen mensen voor de eigen werkpraktijk luistervaardigheden ontdekken of weer opfrissen.

De geschiedenis

Eind jaren vijftig plaatste een predikant uit Londen een advertentie in de krant. Daarin vroeg hij mensen, die op het punt stonden een einde aan hun leven te maken, hem eerst te bellen. Het aantal mensen dat gehoor gaf aan deze oproep was onverwacht hoog. In navolging van dit Londense voorbeeld richtte de Rotterdamse predikant Ds. Teutscher in 1958 de eerste telefonische hulpdienst in Nederland op. Werd de telefoondienst eerst alleen uitgevoerd vanuit Protestantse kerken, later komen daar ook Katholieke vrijwilligers bij en eind jaren '60 komen de humanisten het werk versterken. Inmiddels hebben de 900 vrijwilligers van Sensoor zeer gevarieerde achtergronden en levensvisies. Maar allen delen ze de missie om mensen in kwetsbare situaties of op moeilijke momenten in het leven te ondersteunen door een goed gesprek.  

Sensoor is in die 58 jaar uitgegroeid tot een landelijk netwerk met 25 vestigingen met behalve telefoondiensten ook hulpverlening per chat en e-mail. In 2008 veranderde de naam SOS Telefonische Hulpdienst in Sensoor.

Bekijk hier de uitzending van Een Vandaag over 50 jaar Telefonische Hulpdienst.
Bekijk onze Pinterestpagina 50 jaar echte aandacht.
Lees de uitgave Een halve eeuw echte aandacht