Samenwerken

Het callcenter van de politie krijgt telefoon: een man verdenkt zijn vrouw van overspel. Geen politiezaak. Na overleg met de man wordt hij doorverbonden naar Sensoor. Of de vrijwilliger van Sensoor merkt dat iemand meer nodig heeft dan een goed gesprek. Samen met de hulpvrager wordt gekeken naar verdergaande hulp- of dienstverlening.
 

Doorverwijzen

Door Sensoor
Sensoor staat aan het begin van de keten van organisaties in de gezondheidszorg en maatschappelijk werk. Door de laagdrempelige en anonieme diensten is Sensoor vaak, naar gelang de situatie, de eerste stap om hulp te zoeken. Bijvoorbeeld in geval van schaamte, angst en onwetendheid. Maar allereerst biedt Sensoor een vertrouwelijk gesprek, een luisterend oor. Vaak is dit al voldoende. Waar nodig verwijzen we, in samenspraak met de hulpvrager, door naar de diensten van andere organisaties.

Naar Sensoor
De meeste contacten met Sensoor worden gelegd buiten openingstijden van reguliere instellingen (ca. 75%). De dag en nacht echte aandacht van Sensoor is voor verschillende instanties een goede aanvulling op de hulp die er al is. Bijvoorbeeld een psycholoog met vakantieplannen die cliënten wijst op Sensoor. Sensoor kan cliënten deze periode helpen overbruggen door een gesprek te bieden wanneer dat even nodig is. Of een huisarts merkt dat iemand meer emotionele steun nodig heeft dan hij of zij kan bieden. Dat is bijvoorbeeld ook een goede aanleiding om door te verwijzen naar de diensten van Sensoor.

Doorverbinden

Behalve doorverwijzen, is het mogelijk om rechtstreeks door te verbinden naar Sensoor. Er zijn twee mogelijkheden:

Front office: de bereikbaarheid van de samenwerkende organisatie is buiten kantoortijden gegarandeerd door de vrijwilligers van Sensoor.

Back office: de samenwerkende instantie verbindt een cliënt rechtstreeks door naar Sensoor, wanneer zij (op dat moment) niet de geschikte instantie is voor de hulpvraag. 

Kennis delen

Lezingenserie 'De aandachtsmaatschappij'
Lezingen rond het thema 'De aandachtsmaatschappij' zijn de afgelopen jaren op uitnodiging van Sensoor verzorgd door prof. dr. Andries Baart, prof. dr. Giel Hutschemaekers, prof. dr. Paul Schnabel, prof. dr. Harry Kunneman en prof. dr. Govert Buijs. Deze lezingen zijn hier te vinden. Naar aanleiding van het symposium ’De aandachtsmaatschappij’ op 10 november 2008, is een boekje verschenen 'Sensoor in de keten'. Het toont de samenwerking tussen Sensoor en andere maatschappelijke organisaties. U kunt het hier downloaden.

Externe trainingen
Sensoor geldt als expert op het vlak van telefoontraining en themalijnen. Sensoor traint de medewerkers van een samenwerkende instantie of bemant een themalijn van de instantie. Ook geven medewerkers van Sensoor workshops, bijvoorbeeld op Hogescholen.

Studieproject
Goede hulp begint en eindigt met echte aandacht, het is de basis van ieder hulpcontact. Om deze houding en vaardigheid te bevorderen heeft Sensoor een e-learning ontwikkeld. Iedereen die hier belang bij heeft voor de eigen werkpraktijk, kan op www.gesprekskunst.nl luistervaardigheden ontdekken en opfrissen.

Partners

Sensoor probeert waar mogelijk de krachten te bundelen met andere organisaties. Eenzaamheid en zelfdoding zijn veelbesproken onderwerpen bij Sensoor. Sensoor werkt daarom samen met de volgende organisaties:

- 113
- Coaltie Erbij

113 Zelfmoordpreventie

113zelfmoordpreventie kleiner 

Sensoor levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van suïcides. Enerzijds door het schenken van echte aandacht aan suïcidale mensen die Sensoor zelf bellen. Anderzijds door de samenwerking met 113, het nationale zelfmoordpreventieplatform. Sensoor helpt 113 de vraag naar telefonische hulpverlening op te vangen. Zo kunnen suïcidale mensen die 113 bellen terecht komen bij Sensoor vrijwilligers die namens 113 de telefoon beantwoorden.

Sensoor en 113 delen dezelfde visie op het doel van contact met suïcidale mensen, op de volgende punten:

- Het doel: niemand in dit land sterft eenzaam en radeloos door zelfmoord.
- De houding ten opzichte van suïcide: niet veroordelend maar open, respectvol en empatisch. Sensoor begrijpt dat je heel erg met de dood en zelfmoord bezig kunt zijn, maar staat bij mensen in crisis aan de kant van de hoop en van het leven.
- Ethiek: het contact is gericht op het herstel, intact houden of vergroten van de keuzemogelijkheden en zelfbeschikking, door herstel van emotioneel evenwicht bij mensen in crisis.
- Handelen op basis van een basaal begrip van suïcidaliteit: suïcidaal gedrag heeft een zelfbeschermende en probleemoplossende functie. Mensen die met zelfmoord bezig zijn willen doorgaans niet dood, maar zijn bang zó niet verder te kunnen leven. Bezig zijn met suïcide is een manier om te ontsnappen uit een klemsituatie met door hen ervaren onoplosbare problemen en ondraaglijke pijn.
- Wetenschappelijk bewezen gesprekstechniek. Uit onderzoek blijkt dat het hebben van (emotioneel) contact op basis van een open luisterend oor een noodzakelijke, maar in zichzelf onvoldoende voorwaarde is om mensen te helpen uit de klem te helpen komen. Naast empathie, respect en een niet oordelende maar validerende luisterhouding, is het nodig de hulpvrager te helpen en aan te moedigen problemen zelf op te lossen, en daarin mee te denken zonder het over te nemen.

Voor meer informatie over de samenwerking met 113 of het onderwerp zelfmoord bij Sensoor, graag contact opnemen met het landelijk bureau.

Coalitie Erbij

header
Met dertien andere maatschappelijke organisaties en maatschappelijke betrokken ondernemingen hebben wij ons als partner verenigd in een Stichting om eenzaamheid in Nederland te voorkomen en beperken: Coalitie Erbij (www.coalitieerbij.nl). Alle Coalitiepartners samen staan voor 1,5 miljoen leden, ruim 100.000 vrijwilligers en 4.000 professionals. Aanleiding was de overtuiging dat eenzaamheid als vraagstuk in de toekomst nadrukkelijker aandacht verdient. Dit als gevolg van de verdergaande individualisering, een toename van vergrijzing en de multiculturele samenleving.

Naast het creëren van bewustwording van de eenzaamheidsproblematiek bij de gemiddelde Nederlander via gerichte voorlichting probeert Coalitie Erbij bedrijfsleven en overheden op lokaal en landelijk niveau aan te zetten tot een actieve eenzaamheidsbestrijding. Via diverse onderzoeken ontwikkelt de Coalitie Erbij haar kennis over het verschijnsel eenzaamheid en de aanpak ervan. Ook biedt zij via haar digitale platform (www.eenzaam.nl) activiteiten aan voor zowel hulpvragen als hulpbieder om eenzaamheid tegen te gaan.

Coalitie Erbij kent de volgde kernleden:

- Sensoor
- Vereniging De Zonnebloem
- Stichting Leger des Heils
- Vereniging Humanitas
- KPN Mooiste Contact Fonds
- Sociaal werk Nederland, welzijn en maatschappelijke dienstverlening
- Nationaal Ouderenfonds
- Resto vanHarte

Voor meer informatie over de samenwerking met Coalitie Erbij of het onderwerp eenzaamheid bij Sensoor, graag contact opnemen met het landelijk bureau.

Interesse in samenwerking?

Neem contact op met ons secretariaat.